• Krotoszyn
  • wtorek, 08 styczeń 2019 09:15
  •   91

Radni powiatowi podwyższyli sobie diety

Radni powiatowi podwyższyli sobie diety
Radni powiatowi podwyższyli sobie diety © Sebastian Kalak

Od stycznia rajcy powiatowy będą dostawali wyższe diety. Zwiększyli bowiem wysokość kwoty bazowej, która wynosić będzie 1 tys. 789,42 zł.

Masz zdjęia lub film do tego artykułu?   Wyślij je do nas!

Typography
  • Small
Udostępnij to

Pretekstem do podjęcia tematu okazało się transmitowanie sesji na żywo w Internecie. W ramach oszczędności radni zgodzili się przynosić na posiedzenia własne tablety.

Przewodniczący rady Juliusz Poczta przyszedł na grudniowe posiedzenie komisji spraw społecznych zaopatrzony w obszerne uzasadnienie projektu uchwały w tej sprawie. – Chcę zaznaczyć, że radni od lat kadencji pracują znacznie więcej – stwierdził przypominając o utworzeniu nowej komisji skarg, wniosków i petycji. Dodał, że czynnik inflacyjny spowodował obniżenie o połowę realnej siły nadzwyczajnej diet, a nie były one podnoszone od lat. – W związku z tym płaca minimalna jest teraz znacząco wyższa niż podczas pierwszych kadencji rady – stwierdził.

Koronnym argumentem za podwyżką diet były koszty funkcjonowania rady powiatu w przeliczeniu ich na mieszkańca. Okazało się, że jest wskaźnik ten najniższy w okolicy, jeśli porównamy koszty funkcjonowania rady powiatów. Wynosi 3,43 zł. Dla porównania przelicznik ten w Jarocinie kształtuje się na poziomie 4,21 zł, w Rawiczu – 4,06 zł, a w Słupcy wynosi aż 5,17 zł.

Radni będą mieli diety zwiększone średnio o 10 proc. Dlaczego akurat o tyle? Przewodniczący odpowiedział tak: – Według zapowiedzi o tyle wzrosną pensje urzędników zatrudnionych w starostwie powiatowym oraz jednostkach mu podległych.

Radni zaparowali zmiany bez jakiejkolwiek dyskusji. Tak więc przewodniczący rady otrzymywał będzie co miesiąc 2 tys. 147,30 zł, czyli 120 proc. kwoty bazowej. Podwyżki zależą od sprawowanych funkcji. Członkowie zarządu powiatu, Piotr Osuch, Wiesław Popiołek i Miłosz Zwierzyk, dostaną po 105 proc. bazowej, tj. 1 tys. 878,89 zł, a wiceprzewodniczący Irena Rękosiewicz i Dariusz Rozum 80 proc. – 1 tys. 431,54 zł.

Przewodniczący komisji rewizyjnej Andrzej Skrzypczak ma dostawać 1 tys. 521 zł, a społecznej, Hieronim Marszałek, oraz budżetowo-gospodarczej i rolnictwa, Marcin Leśniak, 1 tys. 252,59 zł. Wynagrodzenie rajcy niesprawującego żadnej funkcji wyniesie 60 proc. kwoty bazowej, czyli 1 tys. 73,65 zł.

DIETY POWIATOWYCH RADNYCH
JULIUSZ POCZTA (szef rady) – 2 147,30 zł,
IRENA RĘKOSIEWICZ (wiceszef rady) – 1 431,54 zł,
DARIUSZ ROZUM (wiceszef rady) – 1 431,54 zł,
STANISŁAW SZCZOTKA (starosta) – 10 620 zł brutto (miesięczna pensja),
PAWEŁ RADOJEWSKI (wicestarosta) – 9 660 zł brutto (miesięczna pensja),
PIOTR OSUCH (członek zarządu) – 1 878,89 zł,
WIESŁAW POPIOŁEK (członek zarządu) – 1 878,89 zł,
MIŁOSZ ZWIERZYK (członek zarządu) – 1 878,89 zł,
ANDRZEJ SKRZYPCZAK (szef komisji rewizyjnej) – 1 521,00 zł,
MARIAN WŁOSIK (wiceszef komisji rewizyjnej) – 1 431,54 zł,
MARCIN LEŚNIAK (szef komisji budżetowej) – 1 252,59 zł,
ZBIGNIEW BRODZIAK (wiceszef komisji budżetu) – 1 163,12 zł
HIERONIM MARSZAŁEK (szef komisji spraw społecznych) – 1 252,59 zł,
GRZEGORZ KRÓL (wiceszef spraw społecznych) – 1 163,12 zł,
MARCIN JAMRY (szef komisji skarg, wniosków i petycji) – 1 431,54 zł,
RYSZARD CHOJNICKI (członek komisji społecznej oraz komisji skarg, wniosków i petycji) – 1 163,12 zł,
JAROSŁAW KUBIAK (członek komisji budżetowej i komisji skarg, wniosków i petycji) – 1 163,12 zł,
JACEK ZAWODNY (członek komisji społecznej oraz komisji skarg, wniosków i petycji) – 1 163,12 zł,
HENRYK JANKOWSKI (członek komisji społecznej) – 1 073,65 zł,
JESZCZE NIE ZOSTAŁ WYBRANY (wiceszef komisji skarg, wniosków i petycji) – 1 342,07 zł.

Publikacja:
Sebastian Kalak
Podoba Ci się?
Oceń ten artykuł
(0 głosów)